لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص


شرکتهای سهامی خاص از جمله رواج ترین نوع ثبت شرکت می باشد . موسسین شرکت بعد از اینکه شرکت سهامی خاص را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانند می توانند در موارد اساسنامه شرکت تغییراتی را اعمال نمایند . 

می توانید اطلاعات خود را در مورد ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر نمایید به مطالعه مقاله آن بپردازید.

بعد از ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها امکان تغییرات شرکت وجود دارد که در ذیل توضیحاتی در مورد انواع تغییرات شرکت بیان شده است :

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

چگونگی ایجاد تغییرات در شرکت سهامی خاص در تهران به شرح ذیل می باشد:

تغییر نام شرکت سهامی خاص در تهران

از مواردی که در طول زمان بعد از ثبت شرکت سهامی خاص در تهران امکان دارد با آن روبرو شوید تصمیم مبنی بر تغییر نام شرکت سهامی خاص در تهران می باشد. یعنی  به هر دلیلی که  تصمیم به تغییر نامی گرفته باشید که در زمان ثبت نام به منظور شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب نموده بودید. تغییر نام شرکت سهامی خاص در تهران  شامل طی مرحله های  ویژه ای می باشد. نامی که قرار است انتخاب گردد،وابسته  به رعایت همه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء دریافت مجوزهای لازم خواهد بود.در ضمن،تصمیم ها در رابطه با تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شوند.

مرحله های لازم به منظور تغییر نام شرکت سهامی خاص در تهران به شرح ذیل می باشد:

 1. رعایت مرحله های دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
 2.  تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
 3. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 4. تحویل اصل صورتجلسه و فهرست سهامداران حاضر در جلسه با امضای آن ها به اداره ثبت شرکت ها.
 5.  تأییدنامه مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکت ها.
 6. پرداخت حق الثبت.
 7.  تحویل فیش پرداخت حق الثبت به منظور تغییر نام و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در تهران

موضوع شرکت تحت تاثیر از نوع فعالیتی می باشد  که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری می باشد.موضوع یا هدف چنانچه اعضای شرکت صلاح و مصلحت بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش می باشد.

همه انواع شرکت ها قادر می باشند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.به همین منظور چنانچه در اساسنامه ،موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نشود شرکت ها می توانند موضوع خود ر ا تغییر دهند  و یا به موضوع قبلی شرکت موضوع هایی را پیوست کنند.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در تهران در اهلیت و سزاواری مجمع عمومی فوق العاده می باشد که پی در پی تصویب و مراحل به اداره ثبت شرکت ها و آگهی به منظور ابلاغ عموم صورت می پذیرد.

به منظور تغییر موضوع شرکت  سهامی خاص در تهران سه هفته زمان لازم می باشد که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها دریافت شود.مرجع صلاحیتدار شرکت به منظور تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع بایستی مانند دیگر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل نماید.

هنگام تغییر یا پیوست موضوع بایستی به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه کافی داشت و در صورتی که موضوع مجوزی می باشد بایستی به منظور دریافت مجوز لازم از مرجع عای صلاحیتدار مبادرت کرد.

ثبت ایلیا مجری تخصصی در زمینه ثبت شرکت 

مرحله های تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در تهران به شرح ذیل می باشد :

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
 3. دریافت مجوز درصورت نیاز از طرف کارشناس.
 4. تحویل اصل صورتجلسه،لیست سهامداران در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکت ها.

تغییر محل شرکت سهامی خاص در تهران به شرح ذیل می باشد :

آدرس شرکت مکانی می باشد  که درهنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن درج می شود.بعد از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس مبادرت کرد. برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در تهران ،سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.البته این نکته نیز قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند 3 اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص به هیت مدیره نیز واگذار شده است.در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید، مراحل لازم جهت تغییر شرکت سهامی خاص در تهران به تشرح ذیل خواهد بود:

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
 3. رعایت مراحل دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

مدارک و مراحل مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در تهران

 1.  تشکیل جلسه هیأت مدیره با رعایت حد نصاب اکثریت اعضاء در صورتی که مطابق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد)
 2. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوفق العاده در صورتی که طبق اساسنامه  بر عهده مجمع عمومی باشد)
 3. تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت مدیره در صورتیکه طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد.( امضای هیأت رییسه چنانچه بر عهده مجمع عمومی باشد)
 4.  رونوشت مدرک شناسایی سهامداران جدید.
 5. دریافت برگ صورت حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
 6. لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال.
 7. تحویل اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها.

در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، ارایه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده هم بایستی همراه با مدارک تحویل داده شود.

تشکیل مجمع عمومی سالیانه در شرکت سهامی خاص در تهران

به منظور ثبت تصمیم های مجمع عمومی عادی سالیانه مراحل ذیل بایستی سپری گردد:

 1. تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رئیسه.
 2. تنظیم لیست صاحبان سهام در مجمع با امضای آن ها.
 3. رونوشت مدارک شناسایی بازرسین تازه انتخاب شده.
 4. ارائه اصل روزنامه، دعوت نامه و دیگر مرحله های  موجود در قانون تجارت و اساسنامه در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا.
 5. تحویل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی.
 6. امضای دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت.

انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکتهای خاص در تهران

به منظور برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص مرحله های ذیل می بایست سپری گردد.

 1. تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه با امضای اعضای هیأت مدیره.
 2. دعوت مطابق اساسنامه شرکت وقانون تجارت در صورت تشکیل جلسه بااکثریت اعضا.
 3. تحویل مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط نماینده ی شرکت و امضای آن.
 4. در صورتی که یک نفر مسؤلیت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را با هم داشته باشد بایستی درمجمع عمومی  عادی به تصویب سه چهارم آراء اعضای حاضر درمجمع رسیده باشد.

می توانید در جهت مراحل ثبت تغییرات شرکت به مقاله آن مراجعه نمایید .

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت تغییرات شرکت

شرکت می تواند باتوجه به تحولات اقتصادی خود را مطابقت دهد . در واقع این امکان برای کلیه شرکتها وجود دارد که بعد از ثبت اقدام به تغییراتی در اساسنامه شرکت نماید

ثبت تغییرات شرکت

تمامی شرکت هایی که به امر تجارت و بازرگانی مشغول هستند برای امتداد موفقیت و رشد و ترقی خود میبایست در مورد بعضی از موضوعات شرکت با توجه به لزوم و صلاحیت شرکت تغییراتی اعمال نمایند.

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

موسسین شرکت سهامی خاص می توانند بعد از ثبت شرکت به صورت قانونی در اداره ثبت شرکتها تغییراتی را نیز در اساسنامه آن ایجاد نمایند هر کدام از این تغییرات سلسله مراتب ادارای و مدارک مخصوص به خود را دارد که در این مقاله به توضیحات آن می پردازیم

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت انجام تغییرات در شرکت های سهامی عام مورد لزوم می باشد

مدارک ثبت تغییرات شرکت

کلیه شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند قادر می باشند با عنایت به مقررات و قوانین مربوط به قانون تجارت و موارد موجود در اساسنامه در داخل شرکت خود تغییراتی را با ارائه مدارکی اعمال نمایند در این مقاله اطلاعات در این مورد مطالعه نمایید

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص باید بعد از اینکه افزایش سرمایه از روش انتشار سهام جدید انجام شد و تغییرات به ثبت رسید باید در روزنامه کثیرالانتشاریی این آگهی منتشر شود و به اطلاع صاحبان سهام برسد

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص از جمله رواج ترین نوع ثبت شرکت می باشد . موسسین شرکت بعد از اینکه شرکت سهامی خاص را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانند می توانند در موارد اساسنامه شرکت تغییراتی را اعمال نمایند . در این مقاله به انواع تغییرات شرکت سهامی خاص پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید.

تغییر نام شرکت

زمانی که ثبت شرکت را انجام می دهید می توانید در چارچوب اساسنامه تنظیم شده مواردی که تعیین شده را تغییر داد یکی از مواردی که امکان تغییر بعد از ثبت شرکت را دارد نام شرکت می باشد .

انواع تغییرات شرکت

شرکت ها یا بایستی به صورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را بعد از ثبت شرکت در مرحله هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود به وجود بیاورد.در این مقاله از انواع تغییرات شرکت مطالبی را مطالعه نمایید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟