لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

سرمایه اولیه ثبت شرکت


همانگونه که قبلا ذکر شد به شرکتهایی که برای کارهای تجاری تاسیس شده اند شرکت تجاری گفته می شود. در ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی  به 7 نوع قسمت شده اند :1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت هایی که نام برده شد با توجه به رابطه شرکا با هم و در برابر اشخاص ثالث چهار بخش می شود:

  1. شرکت هایی که شرکا در به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند و غیر از آن مسئولیتی بر عهده ندارند مثل شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
  2. شرکت هایی که مسئولیت پرداخت تمام دیون را بر عهده  دارند مثل شرکت های تضامنی و نسبی
  3. شرکت هایی که با تلفیق دو نوع از شرکت های نام برده شده تاسیس می شوند شرکت های مختلط
  4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف به سبب آسایش شرکا و کارهای تعاونی تشکیل می شوند و سرمایه و سود زیادی مورد نظر نیست.

با این تفاسیر شرکتهای ذکر شده را به سه گروه تقسیم میتوان کرد:

  • شرکت هایی که صرفا سرمایه در آن حرف اول را می زند.
  • شرکت هایی که وجهه و اعتبار شرکا مورد اهمیت می باشد
  • شرکت هایی مثل تعاونی ها که  تعداد شرکا مورد اهمیت می باشد.

با تلفیق شرکتهای نوع ۱ و ۲ شرکت مختلط ایجاد می شود.

هر چند قانون تجارت شرکت های تجاری را در هفت نوع قانونی میداند ،ولی بیشتر شرکتهایی که  در ایران فعالیت تجاری دارند به یکی از صورتهای ذیل می باشند: الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

سرمایه اولیه ثبت شرکت

با توجه به اینکه شرکتهایی مثل شرکت نسبی  ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی کاربرد کمتری در ایران دارند ، از توضیح آنها صرف نظر کرده و به شرح شرکتهایی که استفاده بیشتری از آنها میشود پرداخته می شود.

شرکت سهامی عام

 این شرکت بخشی از سرمایه از خود را با فروش سهام به دیگران بدست می آورد. جامع ترین  نوع شرکت ،شرکت سهامی می باشد و جهت انجام دادن کارهای مهم مانند  استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها در نظر گرفته می شود زیرا سرمایه ی شخصی برای انجام این کار کافی نمی باشد‌. افرادی به فکر تاسیس این شرکت می افتند که دلیل و انگیزه بالایی برای تاسیس شرکت دارند مثل فردی که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را دارد  ، یا این که چیرگی یا سواد اقتصادی در امور خاص دارند. در هنگام تشکیل شرکت های سهامی عام  کمترین سرمایه ۵ میلیون ریال باید باشد.

چنانکه مس از تشکیل شرکت به هر دلیلی سرمایه ی شرکت از مبلغ ذکر شدا کمتر شد،بازد در عرض ۱ سال سرمایه را افزایش داده و یا به حد نصاب رسانید.در غیر این صورت نوع شرکت تغییر خواهد کرد و ذینفع می تواند از دادگاه خواستار انحلال شرکت شود.جهت تشکیل شرکت های سهامی عام موًسسین دست کم ۲۰ درصد از سرمایه ی شرکت را بر عهده بگیرند و حداقل ۳۵ درصد از مبلغ را به حسابی به نام شرکت در حال تشکیل در یکی از بانکها سپرده گذاری کند. برای مثال  شرکتی که  با یرمایه ی ۵ میلیون ریال تاشکیل شده باید ۳۵۰ هزار ریال بصورت نقد سپرده کند وپس از آن از دیگران جهت آگهی انتشار دعوت نماید. بخشی از تعهد موسسین میتواند سرمایه ی غیر نقد باشد  ،  که باید اصل آن با اسناد مالکیت در همان بانک مورد نظر گزارده شود.

شرکت سهامی خاص

کل سرمایه ی این شرکت را موسسین تامین می کنند. دارای قوانین تجاری کمتری است و کارهای آسانتری را در بر دارد و از شرکای کمتری برخوردار می باشد . به این نوع شرکت شرکت سهامی خاص گفته می شود.حداقل ۱ میلیون ریال سرمایه جهت تاسیس این شرکت لازم است. و چنانچه سرمایه از این مبلغ کمتر شود طی مدت یک سال توسط شرکا باید جایگزین شود در صورت عدم انجام این کار شرکت به نوعی دیگر مثل تضامنی یا مسئولیت محدود  تبدیل خواهد شد.

شرکت با مسئولیت محدود

مطابق با ماده ی 94 قانون تجارت :به شرکتی می گویند که جهت فعالیت تجاری بین دو یا چندنفر تاسیس می شود و سرمایه به سهام قسمت نمی شود و شرکا به مقدار سرمایه خود در برابر بدهی های شرکت دارای مسئولیت می باشند. این شرکت از حیث اینکه شرکا فقط به مقدار سرمایه خود مسئولیت به عهده دارند به شرکت سهامی شبیه می باشد و از لحاظ اینکه سرمایه این شرکت به سهام تقسیم نمیشود و صرفا شرکا دارای سهم الشرکه می باشند با شرکت سهامی متفاوت است.

برای مثال شرکتی که بین 5 نفر تشکیل شده و دارای ۵۰۰ هزار ریال سرمایه است این مبلغ بین شرکا میتواند به نسبت مساوی یا غیر مساوی تقسیم شود و هریک مقداری سهم الشرکه دارند. وجهه شرکا در ازن شرکت دخالت زیادی ندارد،و وجهه با افراد دیگر و معامله کننده ربطی ندارد و مابین شرکا می باشد.شرکا نمیتوانند قبل از اینکه رضایت صاحبان سه ربع از سرمایه شرکت را بدست بیاورند سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر انتقال دهند. با توجه به اینکه شرکت های با مسئولیت محدود،  دارای شرکای زیادی نیستند و بخشی از سرمایه هم در اختیار انتقال دهنده می باشد با این حال صاحبان سه ربع از سرمایه شرکت برای انتقال باید اعلام رضایت کنند چراکه شرکا میخواهند شریک جدید خود را بشناسند تا ببینند به همکاری با او تمایل دارند یا خیر. پس قانونا شرکا باید به یکدیگر معرفی شوند .لازم به ذکر است  در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰میلیون ریال سرمایه لازم می باشد.

شرکت تضامنی

مطابق با تعریف ماده ی 116 قانون تجارت،  شرکتی می باشد که با یک اسم مختص جهت کارهای بازرگانی مابین دو یا چند نفر تشکیل میشود که مسئولیت تضامنی برعهده دارند.چنانچه شرکت برای پرداخت بدهی های خود به اندازه کافی سرمایه نداشته باشد شرکا هر کدام مسئول پرداخت تمام بدهی ها می باشند.سرمایه ی شرکت تضامنی در ماده ی ۱۱۸ قانون تجارت، به دو شیوه ی نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته شده ،جهت تاسیس شرکت سرمایا نقدی باید مهیا باشد و سرمایه غیر نقدی  تقویم و ارائه شود. جهت تشکیل شرکت تضامنی در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)به مبلغی به عنوان حداقل سرمایه اشاره نشده است ،ولی در همین لایحه دست کم ۱۰۰ میلیون ریال سرمایه نقدی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشخص شده است.

در ماده ی 122 قانون تجارت، میزان سرمایه ی غیر نقدی با رضایت تمامی شرکا تعیین می شود، بنابراین نیازی به کارشناس دادگستری و ارزیابی آن نمی باشد.در شرکتهای تضامنی  در مورد سال مالی و حسابهای شرکت قانون تجارت شیوه ی خاصی در نظر نگرفته است.  و شرکا در اساسنامه چگونگی آن را تعیین میکنند ، در ماده ی 137 در ارتباط با چندین شرکت اینگونه ذکر شده است  : « چنانچه تایید شود سالیانه به حساب شرکت پرداخته شود در انتهای محاسبه فسخ نیز صورت می گیرد. » پس میتوان زمان رسیدگی به حستبهای شرکت را کوتاه تر کرد.

سود بدست آمده بعد از اینکه به حساب های شرکت رسیدگی شد مابین شرکا قسمت می گردد. مطابق با ماده ی 119 قانون تجارت، با توجه به سرمایه آورده ی هر شریک سود شرکت بین آنها قسمت می گردد،به جز اینکه تکافق شرکا در شراکتنامه به گونه ای دیگر باشد.مطابق ماده ی 132 قانون تجارت وقتیکه شرکت دچار ضرر شده باشد نباید در آن زمان سود بین شرکا تقسیم شودزیرا سود کمتر شده است.

شرکت های تعاونی

این شرکتها از حیث فعالیت بر دو دسته اند:الف) شرکت تعاونی تولید:زمینه ی اشتغال اعضا در کارهایی مانند  کشاورزی ، دام پروری،دام داری ،پرورش و صید ماهی ،صنعت،شیلات ،معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و مانند این ها را فراهم میکند. ب) شرکت تعاونی توزیع: این شرکت کارها و نیازهای اعضا مانند تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات وباقی مایحتاج اعضا را مد نظر دارد.

عضویت شرکت های تعاونی به دو گونه است: الف)شرکت تعاونی عام: عضویت دراین شرکت برای عموم آزاد است و برای کسب سرمایه ی بیشتر موسسین سهام شرکت را به دیگران عرضه میکنند.ب)شرکت تعاونی خاص:اعضاء این شرکت اقشاری مانند :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و امثالهم می باشد. افرادی که دارای شرایط باشند میتوانند عضو تعاونی شوند وبرای عضو شدن محدودیتی وجود ندارد.هیات موسس تعاونی مقدار سهام و قیمت سهام را تعیین خواهد کرد و در اساسنامه ی مصوب مقدار آن خواهد آمد.چنانچه یک سوم سرمایه ی تشکیل تعاونی تهیه شده باشد یا در صورتیکه بصورت کالا باشد تقویم و ارسال شده باشد تعاونی تشکیل خواهد شد.یک میلیارد ریال دست کم جهت سرمایه شرکتهای تعاونی مورد نیاز است.

شرکت های دولتی

در ماده ی ۴ قانون محاسبان عمومی کشور تعریف واضحی از شرکت دولتی آمده است. مطابی با ماده ی ذکر شده «با احازه ی قانون نهاد مشخصی به شکل شرکت بوجود می آید که شرکت دولتی نام دارد.این شرکت قانونا یا به حکم دادگاه به صلاح عموم ضبط شده و وجهه شرکت دولتی پیدا می کند و مالک بیشتر از ۵۰ درصد از سرمایه ی آن دولت است.بنابر این اگر بوسیله ی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی شرکت تجاری تشکیل شود  که ۵۰ درصد سهام متعلق به دولت باشد تا زمانی که این مقدار سهام را دولت دارا باشد شرکت دولتی به حساب می آید.

مطابق با ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی از قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود پیروی می کنند  و اگر مواردی باشد که در قوانین اساسنامه آنها نیامده باشد ازمقررات این قانون پیروی می کنند.از آنجا که شرکت های دولتی وابسته به  شرکت های سهامی عام هستند دست کم ۵ میلیون ریال سرمایه باید برای تشکیل شرکت داشته باشند.بنا به ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362):مجامع عمومی شرکت های دولتی نمیتوانند هنگام مصوب کردن تقسیم سود ذخایر سرمایه و جاری شرکت را چنان در نظر بگیرند که سود سهام دولت در بودجه کل کشور تقلیل پیدا کند.

این روزها تاسیس شرکتهای تجاری مانند خصوصی،عمومی،تعاونی و دولتی در بیست سال گذشته بسیار رواج داشته است. ولی به همراه رشد این فعالیتهای تجاری قوانین مربوطه تغییر نکرده و بسط نیافته است. پس از اینکه قانون تجارت در سال 1311 تصویب شد تا کنون ، قانون های زیادی جهت نظارت بر فعالیتهای تجاری بالاخص شرکتهای تجاری اشخاص حقوقی وضع شد که یک مورد آن هم « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» به تصیح کردن قسمتهایی از قانون تجارت پرداخته است.

ولی شیوه ی انجام این بازسازی ها و چگونگی دوام این موارد شبهاتی را بوجود آورده است.با این اوصاف قوانین مندرج جهت شرکتهای تجاری در ایران دسته ای از قوانین ،تصویب نامه،آیین نامه و بخشنامه می باشد و وقوف از قوانین حقوقی که امور تجاری ایران را در بر دارد برای تجار ایرانی و همچنین افراد خارجی که به امور تجاری در ایران تمایل دارند دشوار می باشد.

دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

(تاریخ صدور 19 مهر 1388)مواد 1.2.4قوانین تجاری نه تنها با شکل و قالب کنونی با اوضاع امور تجاری بین الملل همخوانی ندارد همچنین با شرایط کنونی ایران نیز سازگار نمی باشد.چراکه مسائلی که مستقیما با تجارت سر و کار دارد را در بر نمی گیرد.برای مثال بعضی از قوانین تجارت کنونی دیگر تاثیری در انجام امور ندارد زیرا با توجه به شرایط جامعه در ده های قبل تصویب شده است.مثلا حد نصاب های مالی که در نظر گرفته شده مناسب شرایط همان سال که تصویب شد یعنی سال ۱۳۴۷ می باشد. (برای مثال جهت تاسیس شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال و جهت شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال ، موسسین دست کم بیست درصد سرمایه ی شرکت را باید بر عهده بگیرند  و  35 درصد از این مبلغ را به حساب بانک شرکت سپرده کنند)

 ولی اکنون و با طی شدن چند دهه و گرانی بسیار زیاد  و کم شدن ارزش پول کشور این رقمها مطلقا جهت امور تجاری کافی نمی باشد گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ارقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری بسیار کوچک مثل بقالی نیز کفاف نمی دهد  و واجب است در قوانین تجاری تجدید نظر شده و با شرایط امروزه ایران و جهان مطابقت داشته باشد و مقدار سرمایه جهت تشکیل شرکتها مصوب گردد و بصورت سنجیده این اعداد فزونی پیدا کند.   

با این حال یاد آور می شویم با به راه افتادن پایگاه اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir   توسط اداره ثبت شرکتها شیوه ی جدیدی است که موجب تغییر و تحول در این امور شده است، و متقاضیان با به کار گیری هزبنه ی بسیار کم می توانند از این شیوه شرکت خود را به ثبت برسانند. قبل از این درخواست کننده تمام وقت و ارژی خود را باید صرف رفتن به اداره ثبت میکرد و اسناد خود را ارائه می داد ، ولی در حال حاضر نیازی به رفتن به اداره نمی باشد و بوسیله ی اسکن اسناد و ثبت نام اینترنتی و ارائه اسناد بوسیله ی پست زمان و هزینه ی کمتری صرف می شود و همچنین در مصرف سوخت و انرژی هم صرفه جویی خواهد شد.این شیوه ای راحت با هزینه کم و با اطمینان بیشتر می باشد و درخواست کنندگان نیز در انتخاب این شیوه علاقه بیشتری نسبت به روش های قبلی بروز داده اند.

در این مقاله مطالبی در مورد سرمایه اولیه ثبت شرکت ارائه شد در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

خانه

خانهخانهخانه

بررسی ثبت شرکت

بر اساس قانون تجارت شرکت های تجاری به 8 دسته تقسیم بندی می شود که در زیر به بررسی هر کدام پرداخته می شود

اداره ثبت شرکتها

در جهت ثبت فعالیتهای تجاری و بدست آورن شخصیت حقوقی در تهران ملزم است که متقاضیان ثبت خود را در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت اصلی آن انجام دهند .

انتخاب نام شرکت

نام شرکت در موفقیت و قدرتمندسازی شرکت تأثیر بسزایی دارد . بدین صورت که یک نام می تواند به درجه بالایی از قدرت شرکت را برساند و یا یک نام نمی تواند فایده مثبتی برای شرکت داشته باشد .

ثبت شرکت تولیدی صنعتی

شرکت های تولیدی از مهم ترین واحدهای اقتصادی که با هدف تولید محصول می باشد به شمار می رود

لیست شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان عبارتی است که برای پروانه یا تاییدیه ای بکار می رود که کمیته ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان با نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری در قبال محصولات یا سرویس های شرکت خاصی انجام می دهد تا برای شرکت مذکور مجوز لازم را صادر نماید.

مراحل ثبت شرکت

زمانی که فعالیت تجاری برای تحقق و رسیدن به اهداف خود پیمانی را در بین دو ویا چند نفر می بندد می توانند کسب درآمد و سود را داشته باشند در نتیجه رسمیت یافتن و معتبر بودن شرکت ملزم به ثبت شرکت می باشد

نحوه ثبت سامانه ای در اداره ثبت شرکتها

اداره ثبت شرکتها برای اینکه از اجتماع مردم در اداره ثبت شرکتها جلوگیری به عمل آورد و همچنین در امر ثبت سهولت ایجاد نماید و در وقت و هزینه متقاضیان تدبیری در نظر بگیرد ثبت نام الکترونیکی را فعال نموده است

نقل و انتقال سهام

برای انتقال سهام نیازی به تنظیم سند رسمی نمی باشد ولی برای انتقال سهام با نام تشریفاتی در نظر گفته شده است که مالک سهام را ملزم به رعایت آن کرده است

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

همزمان با فعالیت شرکت سهانی خاص این امکان وجود دارد که به صورت اختیاریی یا الزامی مجبور به اعمال تغییراتی در شرکت باشد و در صورت عدم تغییر در موضوع مورد نظر شرکت دستخوش تزلزل شده و می تواند موجبات تضرر شرکت را فراهم آورد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟