لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

ثبت شرکت خدماتی


مجموعه فعالیت هایی که از یک  مجموعه خدمات رسان به متقاضیان ارائه میگردد والزاما اشکار نمیباشد ومالکیت  چیزی را به همراه ندارد.در واقع مجموعه ای از کارهای غیر قابل لمس می باشد که معمولا بین مشتریان و  مجموعه های عرضه کننده  خدمات انجام میشود و برای جلب رضایت بیشتر مشتری صورت می گیرد.

از خصوصیات بارز خدمات غیر قابل لمس بودن آن است،که فقط میتوان آن را تجربه کرد.به بیان دیگرخدمات  چیزی غیر مادی است.

شرکت های خدماتی و نظافتی به منظور انجام کارهای مربوط به پاکسازی منازل و شرکت ها و سازمان ها تاسیس میشوند. که با داشتن نیرو کار زبر دست و سریع در امر نظافت میتوانند به بهداشت و نظافت منازل،ادارات و ارگان ها نقش به سزایی داشته باشند.

حوزه فعالیت شرکت های خدماتی

حوزه اصلی فعالیت شرکت های خدماتی ارائه خدمات می باشد که این خدمات به هفت نوع تقسیم می شوند و اصلی ترین فعالیت های شرکت های خدماتی را تشکیل می دهند، این خدمات عبارت اند از:

 • بازسازی و نگه داری ساختمان وماشین الات
 • خدمات عمومی شامل:نامه رسانی،نگهبانی،ابدارخانه،تلفنچی، و .....
 • چاپ و تکثیر
 • انجام امور بهره برداری از تاسیسات
 • نگهداری از فضای سبز
 • خدمات و کارهای اشپزخانه  و رستوران
 • حمل ونقل

نکته: هر مجموعه با توجه به محدوده  فعالیت ها و کارهای خود میتواند از کارهای ذکر شده رادر اساسنامه شرکت خود قید نماید.

ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی را در دو فرم سهامی خاص با مسولیت محدود  می توان به ثبت رساند.یه ضوابط وشرایط ومدارک لازم جهت ثبت شرکت های خدماتی سهامی خاص با مسئولیت محدود میپردازیم.

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

 1. کمترین سرمایه ای که میتوان برای شرکت در نظر  گرفت نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد ،بنابر ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت
 2. مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص  3 نفر باشد+2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.و حداقل 35% سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

 1. پر کردن فرم تعیین اسم.
 2. دو نسخه اظهار نامه  شرکت سهامی خاص واظهار نامه امضا شده توسط کلیه سهامداران.
 3. دو برگ اساسنامه شرکت سهامی خاص  و صفحات امضا شده توسط کلیه سهامداران.
 4. کپی شناسنامه  و کارت ملی بازرسین.
 5. به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبلغ تعیین شده پرداخت گردد.
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی سهامداران و اگر مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره  باشد میبایست در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه باشد.
 7. تایید نامه توسط هیئت مدیره مبنی بر غیر دولتی بودن اشخاص حقوقی سهامدار.
 8. دو نسخه صورت جلسه به امضا رسیده شده توسط بازرسین وسهامدارانمجمع عمومی موسسین.
 9. دو برگ صورت جلسه هیئت مدیره که به امضا توسط مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 10. معرفی نامه نمایندگان در صورتی که اعضا هیئت مدیره و سهامداران از بین اشخاص حقوقی  باشند و ارایه تصویر روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس با اخرین تغییرات آن.
 11. تاییدیه پرداخت کمترین سرمایه شرکت  از بانکی که  حساب شرکت در زمان تاسیس در انجا افتتاح گردیده است.
 12. گرفتن مجوز بنا به تشخیص کارشناسان اداره ثبت شرکت ها در صورت نیاز.

شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 1. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
 2. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر می باشد.
 3.  در شرکت با مسئولیت محدود باید همه سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شود و مدیر عامل یه دریافت اقرار نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 1. دو جلد از تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود کامل شود و ذیل شرکتنامه توسط شرکاء به امضا برسد.
 2. دو جلد از شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود کامل شود و ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران امضا گردد.
 3. مبلغ تعیین شده به اسم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام پرداخت شود.
 4. دو جلد از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود کامل شودو امضاء ذیل همه صفحات آن باید توسط همه سهامداران امضا شود.
 5. دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد ارائه گردد.
 6. فرم تعیین نام کامل شود.
 7. رونوشت شناسنامه و کارت ملی بازرسین ارائه گردد.
 8. تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن ارائه گردد.
 9. دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد ارائه گردد.
 10. رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد رونوشت شناسنامه و کارت ملی وی نیز باید ارائه گردد.
 11. در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها مجوز باید اخذ و ارائه گردد.
 12. در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند معرفی نمایندگان و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن الزامی است.

مراحل ثبت شرکت خدماتی

فرم صورتجلسه موسسین کامل شود و به وسیله ی شرکا به امضا برسد.سپس فرم تقاضای ثبت شرکت کامل گردد و به وسیله ی شرکا به امضا برسد.اساسنامه به وسیله ی شرکا تهیه، تنظیم شود و ذیل تمامی صفحات به امضا برسد.سپس باید برای شرکت چند نام انتخاب شود و این نام‎ها همراه با مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. این نام ها باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.قابل ذکر است که اسم های پیشنهادی نبایستی سابقه ثبتی داشته باشند و از اسم های خارجی هم نباشند.مسئول مربوطه بعد از بررسی و ارزیابی گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی صادر می نماید و بعد از ارجاع متقاضی به بخش ممیزی بررسی و ارزیابی های اولیه انجام می شود و با توجه به موضوع شرکت چنانچه به دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح نیازمند باشد در صورت لزوم به مرجع مربوطه به منظور دریافت مجوز معرفی می گردد.بعد از اخذ مواردی که در بالا ذکر شده است ممیز ثبت شرکت ها با شرط عدم وجود نقص مدارک متقاضی را جهت پرداخت هزینه های ثبت به حسابداری راهنمایی می نماید.مسئول حسابداری با عنایت به سرمایه موسسه و مشخص نمودن هزینه های ثبتی متقاضی را جهت پرداخت هزینه های ثبتی راهنمایی می نماید.متقاضی پس از پرداخت هزینه های ثبتی رسید بانکی را به قسمت حسابداری ارائه می نماید که ممیز مربوطه هم دستور ثبت را صادر می کند.کارشناس مربوطه مدارک متقاضی را بر اساس نوع آن بررسی و ارزیابی می نماید تا در آن موارد منع قانونی وجود نداشته باشد.علاوه براین موارد او همه ی محتویات پرونده را هم در داخل سیستم چک می کند تا در فعالیت شرکت و محتویات اشتباهات تایپی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده اشکالات به متقاضی اعلام می گردد تا در اولین فرصت آن ها را برطرف نماید.بعد از تایید و تصدیق و امضای رئیس اداره ثبت از طریق سیستم مدارک جهت کارشناسی ارسال می شود که او هم یک رونوشت از مدارک را در پرونده متقاضی قرار می دهد و در نهایت آگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره می گردد که پس از سپری شدن این مراحل شرکت یک شرکت ثبت شده محسوب می گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اساسنامه شرکت چیست؟

در این مقاله در خصوص اساسنامه شرکت مطالبی ارائه شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

وظایف هیئت موسس در شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی در زمان های تاسیس نیاز به هیئت موسس دارد . در اصل باید هیئت موسس با کلیه قوانین و مقررات تشکیل شدن تعاونی مسلط باشد

ثبت شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی از نظر شکل و محتوا یک شرکت تجاری محسوب می شود. شرکتهای تضامنی بین دو یا چند نفر به شکل تضامنی تشکیل می شوند

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، در این نوع از شرکت سرمایه به سهام و قطعات کوچکترین شرکا قسمت نمی شود و شرکا به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند در قبال بدهی ها و مطالبات اشخاص ثالث مسئولیت بر عهده دارندر

اساسنامه چیست؟

اساسنامه مقررات یا قراردادی است که برای طرز کار یک جمعیت مشخص و معین می شود مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکت های تجاری و انجمن ها.

ثبت شرکت تعاونی

تشکیل شرکت تعاونی تنها از طریق اشخاص حقیقی،صورت می گیرد . به این معنی که افراد قادر به تاسیس شرکت تعاونی می باشند و اعضاء جدیدی نیز در ان به عضویت درآیند.

ثبت موسسه فرهنگی

موسسات فرهنگی هنری از تشکیلاتی می باشند که با در نظر گرفتن اهداف به مقاصد فرهنگی و هنری پرداخته می شوند که می توانند انتفاعی و یا غیر انتفاعی باشد .

مدرک تحصیلی برای ثبت شرکت

برای آن که بتوانید شغلی را انتخاب نمایید تحصیلات و دربرداشتن دانش و تجربه از عواملی بسیار مهم محسوب می شود اشخاص با توجه به مواردی که در فوق ذکر شد می توانند به منظور تاسیس و راه اندازی کسب و کار موفق اقدام کنند.

ثبت شرکت ارزان

منظور از ثبت شرکت ارزان ، به ثبت رساندن شرکت به شکل مسئولیت محدود و یا سهامی خاص است که با کمترین تعداد و سرمایه تاسیس می شوند و حوزه فعالیت معمولی در بسته روزنامه رسمی دارند.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

در این مقاله به تفاوت اساسنامه و شرکتنامه پرداخته شده است برای اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟