لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت


اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست پس از اینکه تشکیل شرکت دادند نسبت به ثبت آن اقدام نمایند تا شرکت وجه ی حقوقی پیدا کند. این امکان وجود دارد در طول زمان بخواید به صورت اجباری یا اختیاری در شرکت به تغییراتی مبادرت نمائید.که این تغییرات می بایست در قالب اساسنامه شرکت صورت پذیرد. جهت انجام این امر باید صورتجلسه ای تنظیم شود و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود تا ثبت گردیده و دارای اعتبار باشد  و از لحاظ قانونی نیز موردد تایید واقع شود.

صورتجلسه شرکت چیست؟

به همه ی تصمیم ها و مذاکره هایی که در جلسه های رسمی رد و بدل می گردد صورتحلسه می گویند.مطالبی که در صورتجلسه ذکر می شود اعم از مذاکره های جلسه،محل تشکیل و برگزاری جلسه،تاریخ،حاضرین و غایبین و مصوبات می باشد که به منظور تغییرات شرکت با عنایت به نوع تغییر بایستی مطابق صلاحیت مجمع عمومی و یا مجمع عمومی فوق العاده باشد.

اکثر تنظیمات صورتجلسه تغییراتی که در شرکتها می تواند انجام شود عبارتند از:

  1. ازدیاد سرمایه.
  2. تقلیل سرمایه.
  3. پیوستن شریک جدید.
  4. بیرون رفتن شریک.
  5. موضوع شرکتت تغییر کند یا موردی به آن اضافه شود.
  6.  آدرس تغییر یابد.
  7. نام شرکت تغییر کند.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه

الف) بازرسین و اعضاء هیات مدیره عکس مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

ب) عکس آگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی و تغییرات پیشین شرکت و اساسنامه شرکت

ج)درخواست کننده  نوع تغییرات را مشخص کند

مواردی که می تواند موجب رد صورتجلسه تغییرات شرکت ها شود

چنانچه در نظر دارید شخصا صورتجلسات را تنظیم نمائید برای جلوگیری از هدر رفتن وقت ، هزینه و انرژی بهتر است مطابق با قوانین و مقررات عمل کرده و موارد حقوقی و اجرایی را همواره رعایت نمائید تا در انجام کار شما اختلالی صورت نگیرد.

• در صورتی که چند تغییر همزمان در دستور کار موسسین باشد مثل تغییر اعضا، تغییر سهام شرکت، تغییر نششانی و دیگر تغییرات،هر کدام نیاز به صورتجلسه ای جداگانه دارند  و با درنظر گرفتن ه نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره) باید برای آنها به طور مجزا تاییدیه دریافت شود.چنانچه تاییدیه اینترنتی برای صورتجلات ارائه شده صادر نشده باشد صوتجلسه ارسالی مورد قبول واقع نخواهد شد.

• باید با درنظر گرفتن نوع شرکت به تنظیم صصورتجلسه پرداخت و این امر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.مثلا درصورتیکه بخواهید اقدام به انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود نمائید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نمائید چراکه اگر صورتجلسه ای با عنوان صورتجلسات دیگر تنظیم کنید مورد تایید نخواهد بود.

اداره ثبت شرکتها نمونه ای از صورتجلسه را •ارائه کرده است که  متن صورتجلسه شما باید کاملا و دقیق و عیناً شبیه به آن باشد.به این مساله دقت فرمائید متن صورتجلسه ای که روی کاغذ ثبت شده است باید عین همان در صورتجلسه سایت تایپ شود و به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد تا منجر به مردود شدن صورتجلسه نشود.

• صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود باید اصل صورتجلسه به همراه  امضاء اعضا باشد.و کپی برابر اصل آن مورد تایید نمی باشد.

• بهتر است اگر تصمیم دارید چند مورد تغییر را ثبت نمائید برای هر کدام از آنها صورتجلسه ای جداگانه تنظیم شود زیرا در صورتیکه یکی از موارد درخواست شده برای تغییر قابل قبول نباشد موارد دیگری که در صورتجلسه آمده است به تبع آن مردود اعلام خواهد شد.

باید دقت داشته باشید که در یک صورت جلسه از انواع مختلف صورتجلسات را بصورت یکجا به کار نگیرید مانند مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده.در غیر این صورت صورتجلسه شما مورد قبول نخواهد بود.

در نظر داشته باشید که در صورت تایید صورتجلسه یک شماره پیگیری برای شما صادر می شود که شناسه ی اصلی تایید صورتجلسه شما می باشد.شماره پیگیری و بارکد صادر شده را  در قسمت بالایی برگه صورتجلسه قید نمائید. در عین حال یک رونوشت ازتاییدیه که شماره و بارکد رهگیری را دربر دارد روی پاکت الصاق کنید.

نکته : درصتی که کد پیگیری قابل خواندن نباشد یا کمرنگ قید شده باشد باعث می شود صورتجلسه مردود شود.

• اگر برای چند تغییر صورتجلسه تنظیم کرده اید و تاییدیه آن را دریافت نموده اید آنها را در یک پوشه گذاشته و شماره پیگیری را که در بالای رسدها درج شده جدا کرده و همه ی آنها را رووی یک پاکت الصاق نمائید.

در صورت عدم تطابق شماره ثبت یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه  ویا در صورتیکه برای شرکت شما بیشتر از  یک شناسه تعریف شده باشد پیش از اینکه بخواهید مبادرت به تاییدیه صورتجلسه  نمائید به قسمت تعیین شناسه ملی مراجعه نمائید که  در اداره تعیین نام ثبت شرکتها قرار دارد. در غیر این صورت صورتجلسه شما رد خواهد شد.

چنانچه برای انجام امور پرونده خود وکیل اختیار کرده اید اصل مدارک شناسایی و وکالتنامه وی را در پرونده ضمیمه نمائید چرا که  اگر در مراحل دیگر یعنی پس از ارائه اسناد بخواهید او را وارد پرونده کنید این امکان برای شما میسر نخواهد بود.

باید این نکته را در نظر داشته باشید که  هر دو صورتجلسه ای که به امضاء رسیده دارای یک تاریخ باشند و در سایت نیز دقیقا همان تاریخ ثبت شده باشد.

ضوابط و شرایط قانونی تشکیل جلسات و نحوه تنظیم صورتجلسه شرکتها

۱-  قانون یا اساسنامه شرکت مقاماتی را مشخص کرده است که در اخذ  تصمیمات شرکت دارای صلاحیت می باشند.موضوعاتی هستند که مطابق با  قانون تجارت مجامع عمومی سهامداران هستند که صلاحیت تصمیم گیری در آن موارد را دارند.جهت اداره امورات یک شرکت تمامی اختیارات به هیات مدیره  تفویض شده است.

۲- بیشتر از نیمی از اعضاء هیات مدیرره باید حضور داشته باشند تا جلسات هیات مدیره تشکیل شود. هیات مدیره  با اکثریت آراء حاضرین تصمیم گیری خواهند نمود.غیر از مواردی که اکثریت بیشتری در اساسنامه درنظر گرفته شده باشد. در جلسات هیات مدیره اعضای هیات مدیره می بایست راسا ًحضور داشته باشند تا جلسات هیات مدیره به حداقل نصاب قانونی ذکر شده برسد .در این جلسات باید شخص اعضای هیات مدیره حضور داشته باشند و چنانچه وکیل خود را معرفی کنند وکیل برای شمارش حد نصاب به حساب نمی آید.

۳- بنا بر قواعد مراتب دعوت و تشریفات برگزاری جلسات هیات مدیره مشتمل بر معین کردن فرصت جهت حاضر شدن در جلسه هیات مدیره و مکان گردهمایی و شیوه ی دعوت از هیات مدیره در اساسنامه شرکت تعیین می شود. امهال دعوت از هیات مدیره می بایست چنان در نظر گرفته شودکه وقت و مجال  عملی جهت شرکت در جلسه برای هیات علمی میسر باشد.

۴-  فقط در حیطه ی موضوع شرکت که در اساسنامه به صراحت آمده است هیات مدیره می تواند تصمیم گیری و اقدام نماید.

۵- اگر از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره دست کم یک ماه طی شده باشد و رئیس هیات مدیره ، اقدام به دعوت هیات مدیره نکرده باشد یک سوم اعضای هیات مدیره ارائه دستور جلسه قادر خواهند بود از هیات مدیره  برای تشکیل جلسه دعوت کند.

۶- پس از گزینش هیات مدیره توسط مجمع عمومی  باید در اولین جلسه خود سهامداران از میان اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان رئیس و یک نایب رئیس هیات مدیره انتخاب کنند که شخص حقیقی باشد. برای انجاماین کار باید صورتجلسه ای تنظیم شود و جهت  آگهی در روزنامه رسمی کشور برای اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

۷- اداره ی جلسات هیات مدیره بر عهده ی رئیس هیات مدیره می باشد که در صورت غیبت او به نایب رئیس هیات مدیره سپرده می شود.

۸- با برگزاری هرجلسه هیات مدیره ای صورتجلسه ای باید تنظیم شود و اکثر مدیرانی که درجلسه هیات مدیره حضور دارند آن را امضء نمایند.

۹- در صورتجلسه هیت مدیره  نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و مدیران غایب اجبارا باید آورده شود.

۱۰- مذاکرات مطرح در جلسه و همچنین تصمیمات گرفته شده قانونا باید به طور موجز ذکر شود در جلسه هیات مدیره در صورتجلسه هیات مدیره ذکر شود.

۱۱-  درصورتجلسۀ هیأت مدیره می بایست تاریخ برگزاری جلسۀ هیأت مدیره بیان شود.

۱۲-چنانچه فرد یا افرادی از اعضای هیات مدیره با همه یا قسمتی از تصمیمات و نظر اکثریت موافق نباشند در صوررتجلسه هیات مدیره به قلم و نگارش خود موارد و مطلبی که با آن موافق نیستند  را عنوان کرده و همان بخش که نظرشان ثبت شده است را امضا می کنند.

۱۳هیات مدیره می بایست با تنظیم صورتجلسه و امضا آن مدیر عامل شرکت را انتخاب کند.

۱۴- شرح وظایف به همراه زمانی که مسئولیت پست را بر عهده دارند و همچنین در صورتجلسات تنظیمی هیات مدیره باید دستمزد مدیرعامل تعیین  شود و به امضا هیات مدیره برسد.

۱۵عزل مدیر عامل شرکت همچنین بر عهده هیات مدیره می باشد که در صورتجلسه تنظیم و امضا  خواهد شد.

۱۶-در صورتجلسه هیات مدیره  اسم و مشخصات و میزان اختیارات مدیر عامل آورده شده است و بایستی به اداره ثبت شرکتها ارسال شود  تا پس از اینکه در روزنامه رسمی کشورثبت شد ، آگهی گردد.

۱۷-در صورتی که عضو یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل در معامله با شرکت ذینفع باشند در جلسه هیات مدیره، دارای حق رای نیستند.

۱۸-هاعضای هیات مدیره می توانند بخشی از مبلغ اسمی سهام شرکت سهامی را پیش از انقضاء فرصت تعیین شده که موعد آن در اساسنامه آمده است مطالبه کرده و در جلسه هیات مدیره به صراحت  به دیگراعضاء اعلام کند. چنانچه هیات مدیره به آن توجه و اجرا نکنند  بایستی بوسیله ی ارائه اظهارنامه رسمی مراتب را به هر کدام از اعضای هیات مدیره اعلام کرده تا مسئولیت کیفری ماده ۲۴۶ قانون تجارت برای او اعمال نشود.

۱۹ در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد اشاره به دستور جلسه هیات مدیره در دعوتنامه ای که برای اعضای هیات مدیره جهت حضور در جلسه ارسال می شود ضروری است.

۲۰- در صورتجلسۀ هیأت مدیره مکان تشکیل جلسۀ هیأت مدیره باید قید شود.معمولا دفتر مرکزی شرکت محل تشکیل جلسۀ هیأت مدیره می باشد اما مکان دیگری هم جهت تشکیل جلسه می تواند در اساسنامه تعیین شود.

۲۱-  هنگامی که هیات مدیره شرکت در نظر دارد بنا به مصوبه هیات مدیره،برای مدیران یا معاونان و اشخاصی ماموریتی تعیین کند صراحتا باید بیان شده و در مورد مأموریت و وظیفه ی مورد انتظار از آنان به طور دقیق و شفاف مطرح شود و فرصت و زمان آغاز و اتمام مأموریت و کار و خدمات تعیین شده ذکر گردد.

۲۲- صورتجلسه هیات مدیره شرکت بهتر است دست کم برابر با اعضای هیات مدیره باشد که در جلسه حضور دارند به علاوه دو نسخه دیگر و به اعضایی که در جلسه حضور دارند یک رونوشت اصل که به امضا رسیده باشد  داده شود.و نسخه ای دیگر در آرشیو سوابق شرکت نگهداری شود  و اصل رونوشت امضاء شده از صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها (در مواردی که ثبت و آگهی تصمیمات هیات مدیره مطابق با قانون الزامی است) ارائه شود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت شرکت

زمانی که فعالیت تجاری برای تحقق و رسیدن به اهداف خود پیمانی را در بین دو ویا چند نفر می بندد می توانند کسب درآمد و سود را داشته باشند در نتیجه رسمیت یافتن و معتبر بودن شرکت ملزم به ثبت شرکت می باشد

خانه

خانهخانهخانه

استعلام ثبت شرکت

اشخاصی که در صدد منعقد کردن قرارداد و شروع همکاری با شرکت هستند می توانند از آن شماره ثبت شرکت جهت معتبر یودن شرکت استعلام لازم را اخذ نمایند

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

جهت ایجاد تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود باید موارد قید شده در اساسنامه و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را در نظر گرفت و با استناد به آنها مبادرت به تغییرات شرکت نمود.

ثبت آگهی شرکت

پایگاه اطلاعات و قوانین کشور، روزنامه ی رسمی کشور می باشد که مهم ترین ستون اطلاع رسانی حقوقی محسوب می شود. که کلیه آگهی های ثبت شرکت را باید در روزنامه رسمی اطلاع رسانی کرد

ثبت شرکت دانش بنیان

به شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی، دانش‌بنيان اطلاق می شود که با هدف از تاسیس آن افزایش دانش و ثروت، گسترش اقتصاد دانش گرا، به عینیت بخشیدن آمال علمی و اقتصادی وغیره باشد

نحوه استفاده از کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی برای کلیه بازرگانان الزامی می باشد . دریافت کارت بازرگانی پس از طی مراحل قانونی امکان پذیر بوده و جهت واردات و صادرات محصول می توان از آن استفاده نمود.

مدارک ثبت شرکت

الزامی کلیه مدارکی که برای ثبت شرکت مورد نیاز می باشد تهیه کرده و از آنها کپی برابر اصل گرفته و بعد از ثبت سامانه ای آن را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید .

تبدیل شرکت سهامی

برای تبدیل شرکت سهامی نوع یک شرکت پس از ثبت آن بایستی موافقت تمامی سرمایه گذاران و شرکاء طی یک جلسه مجمع فوق العاده اعلام گردد.

نقل و انتقال سهام

برای انتقال سهام نیازی به تنظیم سند رسمی نمی باشد ولی برای انتقال سهام با نام تشریفاتی در نظر گفته شده است که مالک سهام را ملزم به رعایت آن کرده است

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟