لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

وظایف بازرس شرکت


در ابتدا به تعریف و انتخاب بازرس شرکت می پردازیم :

در هر شرکت سهامی بازرس شخصی می باشد که مجوز  سرپرستی در کارهای هیات مدیره و پی جویی کارها  و دفتر ها  و اجازه  هر نوع اظهار نظر در رابطه با  کارهای  متداول و رایج و مالی شرکت دارد. 

طبق  لایحه قانونی بازرس در شرکت های سهامی خاص قادر می باشد از اعضاء شرکت باشد اما  در شرکت های سهامی عام  بازرس از خارج  از کشور انتخاب و تعیین  می شوند.اما اشخاصی که  از خارج انتخاب و برگزیده  می شوند بایستی اسم  آن ها  در " لیست  رسمی بازرسان شرکت ها " که از جانب  وزارت اقتصاد تهیه و تدوین  می شوند ذکر گردیده باشد.

به همین  ترتیب قانون تقاضا دارد تا  سرپرستی دولت در شرکت های سهامی عام از طریق  معین نمودن  بازرس پایدار نماید  . اما اضطراری و زوری می باشد  که این گونه  بازرس هایی  که اسم های  آن ها  در لیست درج شده می باشد   بایستی  در نخست  از طریق مجمع عمومی موسس و در آینده  از جانب مجمع عمومی عادی  تعیین و انتخاب گردند.

علاوه بر این مجمع عمومی بایستی  یک یا چند بازرس جانشین  هم تعیین و  انتخاب نماید  تا در صورت معافیت  یا فوت یا کناره گیری  یا گرفتن  شرایط یا عدم  قبولی عنوان به وسیله  بازرس یا بازرسان اصلی به منظور  انجام وظیفه های  بازرسی احظار گردند. 
همان گونه که مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان را انتخاب و تعیین می نماید این قابلیت را دارد تا  بتواند آن ها را برکنار  کند اما  در این حالت  بایستی  قائم مقام  آن ها را هم  انتخاب و تعیین  کنند  و انتخاب نمودن دوباره  بازرس یا بازرسان پیشین اشکال و یا مانعی ندارد.

اشخاص ممنوع از انتخاب بازرس شرکت

بر اساس و طبق  ماده 148 لایحه قانونی اشخاص ذیل قادر نمی باشند  به عنوان بازرسی شرکت سهامی انتخاب و تعیین گردند  :

  1. اشخاصی که  در ماده 111 این قانون  ذکر گردیده اند.
  2. مدیران و مدیر عامل شرکت.
  3. خویشاوندان و بستگان  سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .
  4. هر فردی  که خودش  یا همسرش از افراد ذکر شده در بند 2 حقوق و یا مزایایی را اخذ می کنند.

وظایف و اختیارات بازرسان شرکت

وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :

1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظیفه هایی  که در دیگر مواد این قانون برای آن ها تعیین گردیده است  وظیفه دارند  دررابطه با واقعیت  و صیح بودن لیست  دارایی ولیست  حساب دوره راندمان  و منفعت وضرر  و ترازنامه ای که مدیران به منظور  واگذاری به مجمع عمومی تهیه و تدوین می نمایند  و هم چنین در رابطه بادرستی  مطلب ها  و اطلاعاتی را  که مدیران در تفویض  مجمع های  عمومی قرارداده اند  اظهار نظر نمایند. بازرسان بایستی  اطمینان به دست بیاورند  که تکلیف ها و وظیفه های مالکان  سهام در محدوده ای که قانون و اساسنامه شرکت معین و انتخاب نموده  است به صورت مساوی و برابر  رعایت گردیده  باشد و هنگامی که  مدیران اطلاعاتی  را برخلاف واقعیت  در تفویض  مالکان  سهام قرار دهند بازرسان وظیفه دارند  که مجمع عمومی را از آن با خبر نمایند.

اگر در جهت انتخاب بازرس شرکت سهامی دچار مشکل شده اید و برخی قوانین مصوبه را اطلاع ندارید می توانید از مشاوران و کارشناسان ثبت ایلیا راهنمایی لازم را اخذ نمایید.

2- ماده 149- بازرس یا بازرسان قادر می باشند تا  در هر وقت  هر نوع پژوهش  و تحقیق  لازم را انجام دهند  و سند ها  و مدرک ها  و اطلاعات مرتبط  به شرکت را دریافت نمایند و  آن ها بررسی و پژوهش نمایند.بازرس یا بازرسان  قادر می باشند  به پاسخ گویی و سرپرستی  خود در انجام دادن وظیفه هایی  که بر ذمه خود  دارند از نظر کارشناسان و متخصصان استعمال نماید مشروط به  آن که آن را  در گذشتهَ  به شرکت معرفی نموده باشند. این کارشناسان و بازرسان  در مواردی که بازرس تعیین و مشخص  می نماید  مانند خود بازرس اجازه و مجوز  هر نوع  ارزیابی  و پژوهش  را خواهند داشت. 

3- ماده 150- بازرس یا بازرسان وظیفه دارند  با عنایت  به ماده 148 این قانون بیانیه  کامل و  جامعی  را در رابطه با وضعیت و چگونگی شرکت به مجمع عمومی ارائه نمایند. بیانیه  بازرسان حداقل بایستی ده روز قبل از تشکیل شدن  مجمع عمومی عادی به منظور  رجوع  مالکان  سهام در مقر  شرکت مهیا  باشد. 

تبصره – چنانچه  شرکت بازرسان گوناگونی  داشته باشد هر کدام یک قادر می باشند  به  صورت تنهایی وظیفه های  خود را انجام دهند. ولی  تمامی  بازرسان باستی  بیانیه ای را به صورت جداگانه تدوین و گردآوری نمایند  . در صورتی که  اختلاف نظری بین بازرسان وجود داشته باشد در بیانیه مورد های اختلاف با قید دلیل ذکر خواهد گردید.

4- ماده 151-  چنانچه بازرس یا بازرسان هر نوع  تخطی  یا تقصیری در کارهای  شرکت  را از جانب  مدیران و مدیر عامل رویت نمایند  بایستی  به  نخستین  مجمع عمومی مراجعه کنند  اطلاع رسانی نماید و هنگامی که در حین انجام وظیفه یا خدمت خود از وجود داشتن یا به وجود آمدن جنایتی با خبر شدند بایستی به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند و قضیه و مسئله را به نخستین مجمع عمومی اطلاع رسانی نمایند.  

مسئولیت بازرسان شرکت

بازرس یا بازرسان با دربرداشتن  تفویضات  و وظیفه های  قانونی مشمول وظیفه و خدمت هم می باشند. ماده 154 در این خصوص وظایفی را   تعیین نموده  است که عبارت اند از  :

" بازرس یا بازرسان در برابر  شرکت و افراد ثالث نسبت به اشتباهاتی  که در حین  انجام وظیفه های  خود  به آن دچار  می شوند مطابق  قاعده ها و ضوابط  عمومی که به سرپرستی مدنی مرتبط می باشد برای ضرر و خسارتی که  به  بار آورده است مسئول خواهد بود و بایستی جوابگو باشد. ".

بی گمان علاوه بر عهده دار وظایف مدنی در صورتی  که  سرپیچی  در انجام وظیفه های قانونی تعمدی و همراه  با هم دستی یا شرکت در کارهایی  کیفری  انجام شده از جانب مدیر یا مدیران باشد سرپرستی  کیفری هم  متوجه بازرس یا بازرسان خواهد بود.

بازرس یا بازرسان مانند  مدیران قادر نمی باشند  در معامله هایی  که با شرکت یا به حساب شرکت صورت می پذیرد  به صورت  مستقیم یا غیر مستقیم مستفید  باشند. 

شایان ذکر است  که عهده دار  خسارت های  به بار آمده  از این موضوع هم  خواهند بود.

حق الزحمه

بر اساس ماده 155 لایحه قانونی " مجمع عمومی عادی عهده دار معین نمودن دستمزد بازرس  می باشد  . "

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

رتبه بندی شرکت ها چیست ؟

به گونه ای از معیار گذاری به منظور ضمانت وضعیت و مقدار پیمان کاران و مدیران اداره های ممتاز در ارائه خدمات و دفاع از حقوق مستفیدان گرید بندی شرکت می گویند.

وظایف بازرس شرکت

در هر شرکت سهامی بازرس شخصی می باشد که مجوز سرپرستی در کارهای هیات مدیره و پی جویی کارها و دفتر ها و اجازه هر نوع اظهار نظر در رابطه با کارهای متداول و رایج و مالی شرکت دارد.

صفر تا صد مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به گونه ای از شرکتها گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود . و در واقع مسئولیت اصلی سهامداران محدود به مبلغ اسمی می باشد .

نحوه تاسیس موسسات خیریه

ثبت موسسه خیریه معمولا از نهاد هایی می باشد که کمک های انسان دوستانه برای افراد ناتوان انجام می دهند این نوع موسسات هدف هایی جهت تشکیل دارند و بیشتر تاسیس آنها در جهت سوددهی و بدست آوردن سرمایه نمی باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟