لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص


موسسین شرکت سهامی خاص می توانند بعد از ثبت شرکت به صورت قانونی در اداره ثبت شرکتها تغییراتی را نیز در اساسنامه آن ایجاد نمایند . هر کدام از این تغییرات سلسله مراتب ادارای و مدارک مخصوص به خود را دارد که در این مقاله به توضیحات آن می پردازیم :

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

انواع تغییرات در شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

 1. تغییر نام شرکت.
 2. تغییر  موضوع شرکت.
 3. تغییر محل شرکت.
 4.  نقل و انتقال سهام. (در صورتی که برپایه اساسنامه عهده دار نقل و انتقال هیات مدیره باشد.)
 5. نقل و انتقال سهام (درصورتی که اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد.)
 6. ورود و خروج شرکا.

تغییر نام شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز به منظور تغییر اسم شرکت به شرح ذیل می باشد:

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و بعد از آن صورتجلسه تنظیم می گردد و بایستی اعضای هیات رئیسه ذیل آن را به امضا برسانند.
 2. مراسم دعوت بایستی با توجه و مطابق قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت رعایت گردد.
 3. بعد از آن که صورتجلسه تنظیم گردید ، موارد ذیل بایستی در اصل صورتجلسه الحاق گردد:

الف : فهرست سهامدارانی که در جلسه حاضر بودند و ذیل آن ها را امضا کرده اند.

ب: اصل روزنامه که دربردارنده ی  آگهی دعوت می باشند بایستی به موسسه ثبت شرکت ها ارائه گردد.

یادآوری : قبل از صورتجلسه تغییر نام به اداره ثبت ثبت شرکت ها تسلیم شود بایستی شخص درخواست کننده به منظورپرداخت نمودن هزینه های ثبتی مبادرت نماید و بعد از آن به واحد معین نمودن نام به منظور دریافت و ثبت نام جدید رجوع کند.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه تنظیم می شود و ذیل آن را اعضای هیات رئیسه به امضا می رسانند.
 2. دعوت بایستی با عنایت و بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت صورت بگیرد.
 3. درصورتی که کارشناس اعلام نماید که به مجوزی نیاز می باشد بایستی دریافت گردد و به کارشناس مربوطه ارائه گردد.
 4. پس از آن که صورتجلسه تنظیم گردید در اصل صورتجلسه بایستی به موارد ذیل پیوست شود:

الف : فهرست سهامدارانی که در شرکت حضور داشتند و ذیل آن را به امضا رسانده اند الحاق گردد.

ب : اصل روزنامه ای که دربردارنده آگهی دعوت و جواز دریافت شده می باشد بایستی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

کارشناسان و مشاروان ثبت ایلیا می توانند از قوانین و مراحل ثبت تغییرات شرکت شما را راهنمایی نمایند هم اکنون تماس حاصل نمایید.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1.  جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه بایستی تنظیم شود و ذیل آن را هیات رئیسه به امضا برسانند.
 2. مراسم دعوت بایستی با توجه و بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت شود.

تذکر1 : درصورتی که مسئولیت تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت واگذار شده باشد هیات مدیره با تنظیم نمودن صورتجلسه به منظور ثبت تغییر محل شرکت مبادرت می نمایند.

تذکر  2: چنانچه  تغییر محل شرکت شهرستانی به شهرستان دیگری باشد  بایستی پرونده ی شرکت به شهرستانی که مربوط می باشد ارسال شود.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد.) مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. هیات مدیره مجمع هیات مدیره تشکیل می گردد.
 2. صورتجلسه ای  که ذیل آن را  اعضای هیات مدیره و خریداران و فروشندگان سهام به امضا رسانده اند تهیه و تدوین و تنظیم می گردد.
 3. رونوشت شناسنامه ی سهامداران جدید ارائه گردد.
 4. ورقه تصفیه حساب، سهامی که از دایره ی امور مالیاتی کشور دریافت شده است ارائه گردد. (قسمت مالیات بر شرکت ها)
 5. لیست مالکان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام ارائه گردد.

پس از آن که جلسه تشکیل شد وصورتجلسه تنظیم گردید بایستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد.

تذکر : درصورتی که جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت نمودن محتوای  اساسنامه در رابطه با ،حد نصاب الزامی و ضروری می باشد.

نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

 1. جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه  ای که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده است تنظیم و تدوین می گردد.
 2. رونوشت سهامدار یا سهامداران جدید ارائه گردد.
 3. از اداره ی امور مالیاتی کشور تصفیه حساب (مالیات) نقل و انتقال سهام دریافت شود. (مالیات بر شرکت ها)
 4. لیستی از مالکان سهام قبل از نقل و انتقال به صورت نک تک ارائه گردد.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت انجام تغییرات در شرکت های سهامی عام مورد لزوم می باشد

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

موسسین شرکت سهامی خاص می توانند بعد از ثبت شرکت به صورت قانونی در اداره ثبت شرکتها تغییراتی را نیز در اساسنامه آن ایجاد نمایند هر کدام از این تغییرات سلسله مراتب ادارای و مدارک مخصوص به خود را دارد که در این مقاله به توضیحات آن می پردازیم

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص از جمله رواج ترین نوع ثبت شرکت می باشد . موسسین شرکت بعد از اینکه شرکت سهامی خاص را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانند می توانند در موارد اساسنامه شرکت تغییراتی را اعمال نمایند . در این مقاله به انواع تغییرات شرکت سهامی خاص پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید.

تغییر نام شرکت

زمانی که ثبت شرکت را انجام می دهید می توانید در چارچوب اساسنامه تنظیم شده مواردی که تعیین شده را تغییر داد یکی از مواردی که امکان تغییر بعد از ثبت شرکت را دارد نام شرکت می باشد .

ثبت تغییرات شرکت

تمامی شرکت هایی که به امر تجارت و بازرگانی مشغول هستند برای امتداد موفقیت و رشد و ترقی خود میبایست در مورد بعضی از موضوعات شرکت با توجه به لزوم و صلاحیت شرکت تغییراتی اعمال نمایند.

انواع تغییرات شرکت

شرکت ها یا بایستی به صورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را بعد از ثبت شرکت در مرحله هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود به وجود بیاورد.در این مقاله از انواع تغییرات شرکت مطالبی را مطالعه نمایید

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص باید بعد از اینکه افزایش سرمایه از روش انتشار سهام جدید انجام شد و تغییرات به ثبت رسید باید در روزنامه کثیرالانتشاریی این آگهی منتشر شود و به اطلاع صاحبان سهام برسد

مدارک ثبت تغییرات شرکت

کلیه شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند قادر می باشند با عنایت به مقررات و قوانین مربوط به قانون تجارت و موارد موجود در اساسنامه در داخل شرکت خود تغییراتی را با ارائه مدارکی اعمال نمایند در این مقاله اطلاعات در این مورد مطالعه نمایید

مراحل ثبت تغییرات شرکت

شرکت می تواند باتوجه به تحولات اقتصادی خود را مطابقت دهد . در واقع این امکان برای کلیه شرکتها وجود دارد که بعد از ثبت اقدام به تغییراتی در اساسنامه شرکت نماید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟