لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

رتبه بندی شرکت ها چیست ؟


رتبه بندی شرکت ها چیست؟

به نوعی از معیار گذاری به منظور ضمانت وضعیت و مقدار پیمان کاران و مدیران اداره های ممتاز در ارائه خدمات و دفاع از حقوق مستفیدان گرید بندی شرکت می گویند. به تبیینی دیگر جهت به انجام رسانیدن هر طرحی  بایستی  قدرت  شرکت‎ها‎‎یی که دربردارنده تصدیق سزاواری و اهلیت دارنده ، برحسب بندهای نظام ‎نامه واگذاری کار به پیمانکاران به وسیله نظام های ‌های اجرایی مربوطه بررسی و محاسبه می شود.

مدارک عمومی مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 1 الی 4 شرکت

1.رونوشت برابر اصل مدارک شرکت شامل:

الف)رونوشت برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل:(اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،رونوشت شناسنامه همه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رونوشت کارت ملی آن ها)
ب)رونوشت برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل:(اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،رونوشت شناسنامه همه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رونوشت کارت ملی آن ها)

2.رونوشت برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:

الف)نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

ب)گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

3.تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصاحساب بیمه برای کارهای تمام شده.
4.رونوشت آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
5.تصاویر همه موافقتنامه ها.
6.تهیه ی سربرگ شرکت در سه رونوشت.
7.دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
8.اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک  مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

1.مدارک اصلی شرکت شامل:

الف) ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: (اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه ی رسمی،تاسیس و تغییرات)
ب)مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : (اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات)

2.ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت.
3.رونوشت شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رونوشت کارت ملی آن ها.
4.رونوشت برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت.

مهندس و مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک ذیل را فراهم نمایند:

 1. نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
 2. گواهی کار  مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر درخواست و ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
 3. سربرگ رسمی شرکت در سه رونوشت.
 4. رونوشت آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.

مرحله اول از پروسه دریافت سزاواری اداره های درخواست کننده، حاضر شدن در مناقصه های دولتی و طرح های بزرگ دریافت  گرید بندی می باشد. شرکت‎ها‎‎ از حیث نوع فعالیت، در زمان اخذ رتبه در پنج طبقه دسته بندی می گردند که رتبه در هر کدام یک از این گونه ‌ها به وسیله سازمان خاصی معین می گردد.

معیار شناسایی اهلیت دریافت رتبه بندی می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور پیمانکاران و سازمان ‎ها‎‎ در نظر گرفته شده است.

بخش‎ها‎‎ی مختلف گرید بندی شرکت‎ها‎‎

گرید بندی شرکت‎ها‎‎ در چندین بخش انجام می‎شود که عبارتند از :

 1. گرید بندی پیمان کاری.
 2. گرید بندی مشاوران.
 3. گرید بندی انبوه سازان.
 4. گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی EPC.
 5. گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی انفورماتیک.

11 رشته ها ی مختلف معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری رتبه بندی عبارت است از:

 1. ساختمان.
 2. راه و ترابری.
 3. صنعت و معدن.
 4. تاسیسات و تجهیزات.
 5. کشاورزی.
 6. آب.
 7. مرمت آثار باستانی.
 8. کاوش های زمینی.
 9. ارتباطات.
 10. نفت و گاز.
 11. نیرو.

مزایای گرید بندی شرکت

 1. تمامی اداره ها جهت منعقد نمودن قرارداد با نهاد ‎ها‎‎ و اداره های ‎ها‎‎ی دولتی دیگر به رتبه نیازمند می باشند. با توجه به تبیین مرکز های دولتی این مجوز را ندارند تا با موسسه هایی که رتبه ندارند قراردادی را انعقاد کنند.
 2. سرمایه گذار با آگاهی جامع از رتبه بندی شرکت‎ها‎‎ و فعالیت مالی و فنی آن ها قادر می باشد در تعیین نمودن شرکت مناسب برای به انجام رسانیدن طرح های خود جامع ترین و مناسب ترین تصمیم را بگیرند.
 3. شرکت‎ها‎‎ی پیمانکاری مکلف می باشند تا به منظور حضور و شرکت در مناقصه های دولتی تصدیق نامه صلاحیت و اهلیت پیمانکاری دریافت کنند.
 4.  رتبه بندی شرکت‎ها‎‎ در صنعت های متفاوت به معنای شاخص جامع از کیفیت این گونه از شرکت‎ها‎‎ نسبت به هم و نقطه های ناتوانی و توان آن ها می‎‎باشد.
 5. در شرکت‎ها‎‎ی مشاور گرید بندی از رتبه‎ها‎‎ی 1و2 و3 تشریح می گردد که بالاترین گرید، نمره 1 و پایین‎ترین گرید، نمره 3 می‎‎باشد. به منظور شرکت‎ها‎‎ی پیمانکاری، رتبه  بندی شرکت ها در 11 رشته شناسایی  شده است و در قاعده ‎ها‎‎ی ا تا 5 وصف می گردد..

شرایط عمومی گرید بندی شرکت

 1. شرکت بایستی  به وسیله  موسسه ثبت شرکت‎ها‎‎ ثبت شده باشد.
 2. شرکتی که دربردارنده شرایط و مزیت های  لازم به منظور معین نمودن اهلیت و سزاواری  در گرید بندی می باشد ، بایستی برحسب با بندها  و آیین نامه ‌های لازم انجام دهد.
 3. یکی از الزامات و ضروریات به منظور گرید بندی عدم سوء پیشینه حرفه‌ای شرکت می‎‎باشد. بدین  معنی  که شرکت هیچ گونه محرومیت یا ممنوعیتی به منظور  انجام امور مربوطه نداشته باشد.
 4. مدیران شرکت نبایستی جزئی از کارمندان دولت باشند.
 5.  با توجه به جدول های  1-7 نظام نامه سابقه کار وابسته و سودمند مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره الزامی و ضروری می باشد.
 6. برتری مدرک تحصیلی هیات مدیره و اعضای  فنی امتیاز آور تنها در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت ارزیابی و پژوهش می شود.

با توجه به  نظام نامه، پارامترهایی به منظور گرید بندی مشخص شده است که کمیسیون تشخیص سزاواری و رتبه بندی‎ با عنایت به این پارامترها و شاخصه‌ها، امتیاز عامل های مشخص کننده شرکت مورد نظر را معین می نماید. در صورتی که شرکت موفق شود حد اندازه امتیاز را دریافت نماید تصدیق رتبه آن صادر می گردد.

جهت ثبت نمودن شرکت و یا ثبت شرکت پیمانکاری می توانید با مشاروان و کارشناسان مجتمع ثبت ایلیا تماس حاصل نمایید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نحوه تاسیس موسسات خیریه

ثبت موسسه خیریه معمولا از نهاد هایی می باشد که کمک های انسان دوستانه برای افراد ناتوان انجام می دهند این نوع موسسات هدف هایی جهت تشکیل دارند و بیشتر تاسیس آنها در جهت سوددهی و بدست آوردن سرمایه نمی باشد

صفر تا صد مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به گونه ای از شرکتها گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود . و در واقع مسئولیت اصلی سهامداران محدود به مبلغ اسمی می باشد .

وظایف بازرس شرکت

در هر شرکت سهامی بازرس شخصی می باشد که مجوز سرپرستی در کارهای هیات مدیره و پی جویی کارها و دفتر ها و اجازه هر نوع اظهار نظر در رابطه با کارهای متداول و رایج و مالی شرکت دارد.

رتبه بندی شرکت ها چیست ؟

به گونه ای از معیار گذاری به منظور ضمانت وضعیت و مقدار پیمان کاران و مدیران اداره های ممتاز در ارائه خدمات و دفاع از حقوق مستفیدان گرید بندی شرکت می گویند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟